Back to the top

Prague

Concert: 9/4/2021Day of Action: 9/3/2021 and 9/5/2021
. . .

Concert

Prague, Czech Republic

Floating Stage on the Vltava

. . .
7:00 PM

Image by Lidia Tomashevskaya

Tickets

Day of Action

CULTURE AND THE RIVER VLTAVA

September 3, 2021

Legacy I: Dvořák

. . .
Nelahozeves
Morning

Czech music hero Antonín Dvořák understood at an early age that his small village on the Vltava river was connected to the rest of the world. Yo-Yo Ma visits the new Dvořák Birth House museum to help bring attention to the project, and inspire the next generation of music students as they shape their own relationship to society and the planet. In partnership with the House of Lobkowicz. Private.

 

Český hudební hrdina Antonín Dvořák již v útlém věku chápal, že jeho malá vesnice na řece Vltavě je propojená se zbytkem světa. Yo-Yo Ma navštěvuje rodný dům Antonína Dvořáka, přeje si přitáhnout pozornost k tomuto projektu a inspirovat další generace studentů hudby, kteří si vytváří vztah ke společnosti a planetě. Ve spolupráci s House of Lobkowitz. Soukromé.
Večer Seznámení s řekou Praha
Říční úřady, kulturní lídři a pražští umělci se spolu s Yo-Yo Mou vydají na privátní plavbu za účelem objevení minulosti a budoucnosti města z vody. Pouze pro zvané.

Introduction to the river

. . .
Prague
Evening

River authorities, cultural leaders and artists in Prague join Yo-Yo Ma on an intimate boat ride to explore the city’s past and future, from the water. By invitation only.

Říční úřady, kulturní lídři a pražští umělci se spolu s Yo-Yo Mou vydají na privátní plavbu za účelem objevení minulosti a budoucnosti města z vody. Pouze pro zvané.

September 5, 2021

Culture and the River: Design Workshop

. . .
Jazz Docks
Morning

As the COVID-19 pandemic continues, the river offers renewed importance for connecting to each other and to the city. Yo-Yo Ma joins architects, artists, students, cultural leaders, and local authorities for an interactive workshop exploring possibilities for new cultural projects connecting society to the Vltava River, including ideas for a permanent concert venue on the water.  In partnership with Strings of Autumn/Prague Sounds and  Jazz Docks. By invitation only.

Během probíhající pandemie COVIDU-19 nabízí řeka obnovený význam pro propojování jak mezi lidmi navzájem, tak mezi lidmi a městem. Yo-Yo Ma se spolu s architekty, umělci, studenty, kulturními lídry a lokálními úřady účastní interaktivního workshopu, jenž objevuje nové možnosti kulturních projektů, ve kterých se komunita propojuje s řekou Vltavou, včetně návrhů na realizaci stálého koncertního sálu na řece. Ve spolupráci se Strunami podzimu/Prague Sounds a Jazz Dockem. Pouze pro zvané.

Legacy II: Havel

. . .
Václav Havel Library
Afternoon

Yo-Yo visits the Václav Havel Library for a private recorded conversation about Havel’s visionary contributions to society, as well as his ideas about environmental and urban landscapes. In partnership with the Václav Havel Library. Private.

Yo-Yo navštěvuje Knihovnu Václava Havla za účelem soukromé nahrávané konverzace na téma Havlova vizionářského přínosu pro společnost, stejně jako jeho idejí ohledně environmentálních i městských krajin. Ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Soukromé.

 

Music on the Vltava

. . .
Čertovka
Evening

Yo-Yo joins contemporary folk and jazz musician Jiří Slavík for surprise musical offerings at iconic gathering points on the river – new and old. They greet unexpecting Sunday evening passersby with a moment of reflection, and an offering of comfort and hope. In partnership with Strings of Autumn/Prague Sounds and Captain Stepan Rusnak. Public.

Yo-Yo se společně s folkovým a jazzovým muzikantem Jiřím Slavíkem vydají rozeznít společným muzicírováním stará i nová ikonická místa setkání na řece. Zdraví nic netušící kolemjdoucí v nedělním podvečeru momentem usebrání a nabízí útěchu a naději. Ve spolupráci se Strunami podzimu/Prague Sounds a kapitánem Štěpánem Rusňákem. Pro veřejnost.

Return to locations page